Wydarzenie

Początek zajęć na UTW

Witelonka 23 września rozpoczęła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Collegium Witelona

Wykład inauguracyjny pt. „Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają” wygłosiła dr Bogna Bartosz, pracownik naukowy i psycholog zaangażowana w działalność w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów, przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Powyższy wykład jest pierwszym z cyklu wykładów z psychologii pozytywnej, które będą realizowane w ramach zadania „RAP II - razem, aktywnie, pozytywnie - wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.