Wydarzenie

Wręczenie nagród absolwentom

Najlepsi absolwenci Collegium Witelona w roku akademickim 2021/2022 odebrali nagrody z rąk władz Uczelni i przedstawicieli sponsorów. 

Jeden ze sponsorów, Jacek Kiełb wręczył nagrodę finansową Adrianowi Nowakowskiemu - absolwentowi Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, który ukończył studia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, osiągając ostateczny wynik studiów 4,94.

Z kolei nagrody dla najlepszych absolwentek mieszkających w Lubinie, ufundowane przez Radę Miejską w Lubinie odebrały Aleksandra Haznar – absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, która ukończyła studia na kierunku Dietetyka z ostatecznym wynikiem studiów 4,93 oraz Dagmara Milewicz – absolwentka Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, która ukończyła Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie i uzyskała ostateczny wynik studiów 4,64.

Nagrody wręczył Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk oraz Zastępca Kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. Witelonka gratuluje i życzy dalszych sukcesów!