Wydarzenie

Letnia szkoła języka polskiego

Kandydaci na studia pochodzący z Ukrainy po miesięcznym intensywnym kursie w Collegium Witelona otrzymali certyfikaty!

Znacząca poprawa kompetencji językowych ułatwi adaptację i rozpoczęcie studiowania w Witelonce. Większość uczestników przyznaje, że udział w kursie był bardzo ważny i niezwykle potrzebny. Bezpłatne zajęcia, które zorganizowała Witelonka finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego.