Wydarzenie

Zajęcia z myślenia wizualnego

Myślenie wizualne, jako narzędzie skutecznej prezentacji treści dydaktycznych.

Zdobycie umiejętności posługiwania się technikami rysunkowymi i piśmienniczymi w celu wzmocnienia i uatrakcyjnienia przekazu, poznanie możliwości i zalet wynikających ze stosowania elementów myślenia wizualnego w kilka godzin? To możliwe. Przekonały się o tym studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które uczestniczyły w szkoleniu „Myślenie wizualne, jako narzędzie skutecznej prezentacji treści dydaktycznych”. Studentki Collegium Witelona potrafią samodzielnie zaprojektować oraz wykonać atrakcyjny i skuteczny flipchart, zwiększyć oryginalność przekazu oraz efektywność pamięci odbiorców.