Wydarzenie

Centrum Spotkań dla Uchodźców

Spotkanie podsumowujące działalność Centrum Spotkań dla Uchodźców.

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Collegium Witelona zorganizowali spotkanie podsumowujące działalność Centrum Spotkań dla Uchodźców w Domu Studenta Collegium Witelona, w związku z zamknięciem Centrum. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” i Collegium Witelona oraz przedstawiciele darczyńców i wolontariuszy, którzy wspierali działające niemal od początku wojny w Ukrainie Centrum. Gośćmi były także mamy z Ukrainy, które przez 10 ostatnich miesięcy korzystały ze swoimi dziećmi ze wsparcia Centrum Spotkań dla Uchodźców Collegium Witelona. Spotkanie było połączone z przedświątecznym poczęstunkiem, przygotowanym przez Panie z Ukrainy.