Wydarzenie

Studenci fizjoterapii w firmie Raben

Studenci z IV roku kierunku Fizjoterapia wzięli udział w „Dniu Zdrowia Psychicznego i Relaksu”.

Studenci Collegium Witelona z IV roku kierunku Fizjoterapia 2 grudnia wzięli udział w „Dniu Zdrowia Psychicznego i Relaksu”, zorganizowanego w firmie Raben Transport Sp.z o.o. oddział w Gniewomierzu. Nasi studenci wykonywali zlecone czynności fizjoterapeutyczne w zakresie masażu relaksacyjnego oraz ćwiczeń usprawniających dla pracowników firmy. Nadzór merytoryczny i opiekę nad studentami pełniła Pani mgr fizjoterapii Magdalena Sajnach. Przedsięwzięcie było kolejnym z serii spotkań przyszłych adeptów fizjoterapii z pracownikami firmy Raben. Witelonka jest dumna ze studentów i ich umiejętności. Gratulujemy!