Wydarzenie

Symulacja rozprawy karnej

Studenci Prawa przygotowali symulację rozprawy karnej.

Studia w Collegium Witelona to rozwijanie pasji, zainteresowań i nabywanie praktyki zawodowej. Przykładem są studenci trzeciego roku kierunku #Prawo, którzy pod opieką dr Izabeli Bernatek-Zaguły przygotowali i przeprowadzili symulację rozprawy karnej, wcielając się w rzeczywiste role procesowe: prokuratora, obrońcy, oskarżonego, pokrzywdzonego i świadków. Symulację przygotowano w ramach zaliczenia efektów kształcenia dla przedmiotu pn. „Proces karny”. Witelonka kształci przyszłych prawników wykorzystując metody interaktywnego nauczania. Dzięki symulacjom studenci nabywają wiedzę z wielu ważnych zagadnień teoretyczno-prawnych, jak również zdobywają umiejętności prawnicze.