Wydarzenie

Studentki na Olimpiadzie

Studentki Fizjoterapii reprezentowały Collegium Witelona.

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 5 listopada odbyła się VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Wzięło w niej udział 226 uczestników z całej Polski, z 23 uczelni kształcących fizjoterapeutów. W tym ogólnopolskim teście wiedzy Collegium Witelona reprezentowały studentki trzeciego roku z kierunku Fizjoterapia: Maja Grzesiak i Dorota Guresz. Było to dla nich wspaniałe doświadczenie oraz motywacja do podejmowania kolejnych naukowych wyzwań. W Radzie Naukowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów zasiadła dr Monika Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.