Wydarzenie

Spotkanie ze słuchaczami UTW

Witelonka dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowała spotkanie noworoczne.

W spotkaniu wzięły udział dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Grażyna Sondel z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Witelona przekazano życzenia owocnej realizacji planów i zamierzeń w nowym roku oraz drobne upominki uczelniane.