Kontakt Uniwersytet Trzeciego Wieku

mgr Wiesława Górska
budynek D, pokój 14
tel. 76 723 23 62
e-mail: utw@collegiumwitelona.pl